[Corona | covid-19]

Sikkerheden er for Skibsprojekt Syd altid førsteprioritet

For at sikre en tryg og forsvarlig periode på landbasen og bådene, har vi i samarbejde med Udenrigsministeriet, det spanske Indenrigsministerium og Socialtilsynet, lavet retningslinjer for rejser ned til bådene. Det betyder at elever der indskrives på landbasen, har mulighed for at besøge bådene, og senere at påmønstre dem i Spanien, uden at de bliver udsat for rejserestriktioner og karantæner. Vi overholder alle retningslinjer anbefalet af de danske og spanske sundhedsstyrelser i forbindelse med transport og ophold. Videre dækker vores forsikring hos Europæiske Rejseforsikring for alle udgifter ved behandling på offentlige og private hospitaler i Spanien. Dermed er alle sikret en optimal behandling, hvis uheldet skulle være ude.

Vi anser stadig risikoen for smitte yderst alvorlig. På landbasen og bådene følger alle sundhedsministeriets anbefalinger og vi følger udenrigsministeriets anbefalinger til rejser. Det vurderes af myndighederne, at der ikke er nogen umiddelbar risiko ved at rejse eller befinde sig i de områder i Spanien, hvor vi sejler lige nu. Videre overholder alle på bådene og landbasen sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne og forsigtighed.

Det der er vigtigt for os er at sikre at ældre og svagelige i det lokalområde vi befinder os i, ikke udsættes for fare, på grund af smitte hos besætningen eller blandt elever. Derfor er det vigtigt for os, at hjælpe de lokale myndigheder med at begrænse smitten i områder, hvor vi sejler i øjeblikket.

De generelle anbefalinger vi følger, kan findes på: Coronavirus i Danmark

Hvis uheldet er ude i Spanien

Hvis nogen ombord skulle gå hen at blive inficeret, så er bådene klar til at gå i karantæne og de ligger så tæt ved et lokalt hospital, at de inden for kort tid ville kunne få medicinsk assistance. Yderligere er bådene udstyret med en medicinkiste til håndtering af bl.a. covid-19, og vi har direkte forbindelse til danske læger, der kan vejlede om videre behandling eller anbefalet hjemtransport.

Samtidig med at vi forholder os aktivt til de danske myndigheders anbefalinger, så er lever vi også altid 100% op til de lokale myndigheders anbefalinger. Det betyder at vi altid vægter de strengeste anbefalinger højest, så vi sikrer det mest trygge togt for besætning og elever.

Beredskabsplan for landbasen

Hvis en elev eller en fra personalet bliver syg på landbasen, følger vi sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det vil sige at en ansat vil blive sygemeldt, og alle i huset vil blive sat i karantæne, indtil alle er testet for coronavirus med et negativt resultat. Hvis en elev testes positiv, vil eleven blive isoleret fra resten af huset, og der vil være særlig personal til eleven, så vi undgår at smitten breder sig i huset.