Eleverne har ordet

Vores elever siger

Sagsbehandlere, forældre og elever kan af hver deres grunde være usikre på, om et skibsprojekt er det rigtige skridt at tage. Hvad hvis den unge er bange for at sejle eller synes, Spanien og Middelhavet ligger alt for langt væk fra deres familie og de kendte miljøer? Hvad med skolegangen – lærer man overhovedet noget, når klasselokalet er kabyssen på en katamaran, og man kan gå i skole i sit nattøj? Hvem er de andre elever? Og Hvordan vil det være at bo så tæt på andre unge og tre voksne, man ikke kender i forvejen?

En ting er de fine resultater fra 9. klasses afgangsprøverne. Dem kan I læse om andetsteds på hjemmesiden. En anden er, hvad eleverne selv siger om at være ombord. De kan i højere grad fortælle, hvad det betyder at sige farvel til det trygge (uanset om det fungerer eller ej) og ’ja’ til en plads på vores skibsprojekt.

Vores elever har hver sin historie. Her kan I læse nogle af dem og se, om der er noget, der ligner. I er også velkomne til at ringe eller skrive til os og høre mere om, hvilke erfaringer de øvrige elever har haft – og hvor de er i dag. Vi har kontakt med dem alle.

Både Brian, Niels og Thor, som I kan læse om, er i dag i gang med en uddannelse. Vi er stolte af dem og glæder os, hver gang vi taler med dem og hører, hvordan det går.

Elevernes fortællinger

Brian

“Når jeg keder mig, så laver jeg noget lort. Sådan har det altid været.”

Niels

“Jeg ville gerne være clean. Og jeg vidste, at et skibsprojekt ville blive en ny start.”

Thor

“Tre skridt, så er man i skole, og der er ingen computerspil.”

Så let er det

Projektskibsmodellen

På Skibsprojekt Syd arbejder hele besætningen ud fra den samme faglighed, som vi kalder Projektskibsmodellen. Modellen udspringer af vores praksis og er samtidig teoretisk funderet. Den beskriver, hvilket ’system’, der møder en elev på skibet, og hvad der er det virkningsfulde ved kombinationen skib, opholdssted og skole. Samtidig forklarer den, hvorfor de valgte, videnskabeligt funderede metoder er særligt velegnede til netop Skibsprojekt Syds unge.